Praktbok: Innsikt

Memento mori

Helge er utdannet lege, spesialist i anestesi, og er overlege i Akuttmedisinsk avdeling og på Traumesenteret i Helse Bergen. Parallelt med dette har i åtte år jobbet med et fotoprosjekt. Der forsøker han å bringe erfaringene fra jobben inn i fotoprosjektet, og forene disse i det han har kalt Innsikt, hvor målet er en bevisstgjøring på hva vi fyller livene våre med. Være bevisst vårt memento mori. Hensikten er å berike livet. Jeg er så takknemlig og stolt over at han ønsket meg til å designe boken hans.

Praktbok: Innsikt
Kundens behov
Vår løsning
Les mer

Om oss